hcm city days
hcm city days
hcm city days

SƠ ĐỒ TRIỂN LÃM

HCMC days exhibition map

Liên hệ Ban tổ chức

logo ITPC

Địa chỉ: 51 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 38236738 – 39101304

Fax: (84-28) 38242391

Email: itpc@itpc.gov.vn

Kết nối với sự kiện:

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO

   ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ

   PHỦ OSAKA – THÀNH PHỐ OSAKA

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

   TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ITPC)

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

  TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI OSAKA

   HỘI THÂN HỮU NHẬT VIỆT

   HỘI NGƯỜI VIỆT NAM VÙNG KANSAI

   CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM VÙNG KANSAI

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

  SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   ỦY BAN NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

©2024 Copyright ITPC. All Rights Reserved.